Forum


Powrót Róznica między ceną wyrażoną liczbowo a ceną wyrażoną słownie...?

M.

Monika .....

0

w jednej z ofert Wykonawca podal następujacy zapis:
"za łączną cenę oferty netto :156 000 zł
z VAT: 23% wartość podatku VAT 35 880 zł za cen e brutto :191 880zł
słownie: sto czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści zł."???
jak Zamawiający ma dalej postąpić wezwać do wyjaśnień czy poprawić jako oczywistą omyłkę pisarską czy może rachunkową?
Postępowanie prowadzone w ramach przetargu nieograniczonego poniżej progów.
w jednej z ofert Wykonawca podal następujacy zapis: "za łączną cenę oferty netto :156 000 zł z VAT: 23% wartość podatku VAT 35 880 zł za cen e brutto :191 880zł słownie: sto czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści zł."??? jak Zamawiający ma dalej postąpić wezwać do wyjaśnień czy poprawić jako oczywistą omyłkę pisarską czy może rachunkową? Postępowanie prowadzone w ramach przetargu nieograniczonego poniżej progów.
0
2018-07-04 08:14 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 449

Ważną okolicznością dla sposobu rozstrzygania w podobnych sprawach jest zapis zamawiającego w siwz dotyczący "sposobu obliczenia ceny". Ewentualne omyłki w ofercie należy poprawiac zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Jeśli zapis cyfrowy wykonawcy odpowiada sposobowi obliczenia ceny okreslonemu przez zamawiającego to ten miałby przewagę nad zapisem słownym
Ważną okolicznością dla sposobu rozstrzygania w podobnych sprawach jest zapis zamawiającego w siwz dotyczący "sposobu obliczenia ceny". Ewentualne omyłki w ofercie należy poprawiac zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Jeśli zapis cyfrowy wykonawcy odpowiada sposobowi obliczenia ceny okreslonemu przez zamawiającego to ten miałby przewagę nad zapisem słownym
0
2018-07-04 08:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy