Forum


Powrót warunek zatrudnienia osób na postawie umowy o pracę

J.

Justyna .....

5

mam Pytanie, czy warunek zatrudnienia osoby przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę jest obowiązkowy czy fakultatywny.
Chodzi mi o sam zapis w SIWZ, czy trzeba koniecznie precyzować ten warunek, czy można wpisać, że Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie?
mam Pytanie, czy warunek zatrudnienia osoby przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę jest obowiązkowy czy fakultatywny. Chodzi mi o sam zapis w SIWZ, czy trzeba koniecznie precyzować ten warunek, czy można wpisać, że Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie?
1
2016-08-29 10:17 0

E.

Ewelina .....

0

W art. 29 ust. 3a ustawy jest wskazane, że "Zamawiający określa w OPZ na usługi i roboty budowlane wymagania zatrudnienia (...) na podstawie umowy o pracę (...), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy". Tak więc w usługach i robotach budowlanych trzeba wskazać zakres czynności, które spełniają cechy stosunku pracy z Kodeksu pracy. Jeżeli czynności nie mają charakteru stosunku pracy, to nie trzeba wskazywać tego zakresu w SIWZ. Ewentualne przykłady regulacji tego w umowie są dostępne we wzorcowej SIWZ ApexNetu w zakładce "bonusy"
W art. 29 ust. 3a ustawy jest wskazane, że "Zamawiający określa w OPZ na usługi i roboty budowlane wymagania zatrudnienia (...) na podstawie umowy o pracę (...), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy". Tak więc w usługach i robotach budowlanych trzeba wskazać zakres czynności, które spełniają cechy stosunku pracy z Kodeksu pracy. Jeżeli czynności nie mają charakteru stosunku pracy, to nie trzeba wskazywać tego zakresu w SIWZ. Ewentualne przykłady regulacji tego w umowie są dostępne we wzorcowej SIWZ ApexNetu w zakładce "bonusy"
1
2016-08-29 10:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy