Forum


Powrót wypełnienie JEDZ część II A pkt e

K.

Katarzyna .....

0

Kiedy należy wypełnić odpowiedź na pytanie postawione w JEDZ "Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?" w instrukcji UZP do wypełnienia napisano: "WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia".
Kiedy należy wypełnić odpowiedź na pytanie postawione w JEDZ "Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?" w instrukcji UZP do wypełnienia napisano: "WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia".
0
2018-07-04 13:41 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Dokumenty tego rodzaju są składane jeżeli Zamawiający zastosował fakultatywną przesłankę wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 8.
Dokumenty tego rodzaju są składane jeżeli Zamawiający zastosował fakultatywną przesłankę wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 8.
0
2018-07-04 13:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy