Forum


Powrót wyjaśnienia rażąco iskiej ceny objętw tajemnicą przedsiębiorstwa

A.

Anna .....

3

W postępowaniu prowadzonym poniżej progów unijnych - przetarg nieograniczony została złożona jedna ofert, której cena była niższa o 30% od wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia zostały objęte tajemnica przedsiębiorstwa. Mam problem gdyż wykonawca nie przedstawia szczegółowej kalkulacji cenowej. W wyjaśnieniach podaje jaki % zysku uzyska na realizacji zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególne szkolenia tak jak podał w formularzu ofertowym. czy takie informacje dot. ceny jednostkowej podanej w ofercie mogą być zastrzeżone tajemnicą?
W postępowaniu prowadzonym poniżej progów unijnych - przetarg nieograniczony została złożona jedna ofert, której cena była niższa o 30% od wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia zostały objęte tajemnica przedsiębiorstwa. Mam problem gdyż wykonawca nie przedstawia szczegółowej kalkulacji cenowej. W wyjaśnieniach podaje jaki % zysku uzyska na realizacji zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególne szkolenia tak jak podał w formularzu ofertowym. czy takie informacje dot. ceny jednostkowej podanej w ofercie mogą być zastrzeżone tajemnicą?
0
2018-07-05 10:26 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zysk przedsiębiorstwa - jeżeli w piśmie wykonawca wskazał i opisał prawidłowo, że jest to TP, może być objęty tajemnicą. Najczęściej firmy konkurują pomiędzy sobą marżą i nie chcą ujawniać tego elementu.
Zysk przedsiębiorstwa - jeżeli w piśmie wykonawca wskazał i opisał prawidłowo, że jest to TP, może być objęty tajemnicą. Najczęściej firmy konkurują pomiędzy sobą marżą i nie chcą ujawniać tego elementu.
0
2018-07-05 10:46 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy