Forum


Powrót Czy zawsze można wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieogranicoznego

B.

Beata .....

3

Czy w każdym przypadku zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, nawet jeżeli wartość zamówienia będzie poniżej 30 tyś euro?
Czy w każdym przypadku zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, nawet jeżeli wartość zamówienia będzie poniżej 30 tyś euro?
0
2018-07-05 13:33 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Dla wartości powyżej 30000€ tryb przetargu nieograniczonego jest jednym z trybów podstawowych - co m.in oznacza że może byc stosowany zawsze - bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Inna rzecz że nie zawsze jest to celowe i racjonalne.
W przypadku zamówien poniżej 30000€ - to w pierwszej kolejności trzeba odpowiedzić na pytanie czy postępowanie będzie realizowane zgodnie z Pzp czy tez nie. Jeśli realizowane zostanie w oparciu o przepisy Pzp (co absolutnie nie jest wymagane) - to co do wyboru trybu - patrz odpowiedź wyżej. Jeśli natomiast będzie realizowane z pominięciem Pzp - to kierownik jednostki określi zastowaną procedurę.
Dla wartości powyżej 30000€ tryb przetargu nieograniczonego jest jednym z trybów podstawowych - co m.in oznacza że może byc stosowany zawsze - bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Inna rzecz że nie zawsze jest to celowe i racjonalne. W przypadku zamówien poniżej 30000€ - to w pierwszej kolejności trzeba odpowiedzić na pytanie czy postępowanie będzie realizowane zgodnie z Pzp czy tez nie. Jeśli realizowane zostanie w oparciu o przepisy Pzp (co absolutnie nie jest wymagane) - to co do wyboru trybu - patrz odpowiedź wyżej. Jeśli natomiast będzie realizowane z pominięciem Pzp - to kierownik jednostki określi zastowaną procedurę.
0
2018-07-05 14:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy