Forum


Powrót niby oferta

A.

Anna .....

Fachowiec 132

robota budowlana, poniżej progów, otwarcie ofert. 1 wykonawca dał dosłownie 1 kartkę z napisem zamówienie ofertowe i podana cena i to w dodatku netto. podpisał się wykonawca i przystawił pieczątkę firmy, nic więcej. Wadium nie wpłacił też. Kryterium też zamawiający określił gwarancję i rękojmię - nie podał. Do odrzucenia na pods. 89 ust 2 niezgodna z siwz.?
robota budowlana, poniżej progów, otwarcie ofert. 1 wykonawca dał dosłownie 1 kartkę z napisem zamówienie ofertowe i podana cena i to w dodatku netto. podpisał się wykonawca i przystawił pieczątkę firmy, nic więcej. Wadium nie wpłacił też. Kryterium też zamawiający określił gwarancję i rękojmię - nie podał. Do odrzucenia na pods. 89 ust 2 niezgodna z siwz.?
0
2018-07-05 20:25 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

Prawdopodobnie do odrzucenia, ale trzeba dokładnie sprawdzić:
1. Jak zamawiający wskazał sposób obliczenia ceny
2. Jak są określone kryteria oceny ofert (czy zamawiający wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi poniżej którego oferta będzie odrzucona oraz czy do oceny ofert zamawiający będzie brał cenę ofertową brutto podaną w ofercie)
3. Czy z innych dokumentów złożonych z ofertą nie wynikają dane które można było by uznać (np. czy gwarancja i rękojmia nie wynika z innych dokumentów)
Prawdopodobnie do odrzucenia, ale trzeba dokładnie sprawdzić: 1. Jak zamawiający wskazał sposób obliczenia ceny 2. Jak są określone kryteria oceny ofert (czy zamawiający wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi poniżej którego oferta będzie odrzucona oraz czy do oceny ofert zamawiający będzie brał cenę ofertową brutto podaną w ofercie) 3. Czy z innych dokumentów złożonych z ofertą nie wynikają dane które można było by uznać (np. czy gwarancja i rękojmia nie wynika z innych dokumentów)
0
2018-07-06 07:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy