Forum


Powrót Brak podanej kwoty dla zamówienia podstawowego i prawa opcji

R.

Robert .....

7

Przetarg powyżej progów, z prawem opcji.
Przystąpił oferent podając kwotę ogólną dla zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji.
Nie dokonał podziału tych kwot.

Pytanie czy taką ofertę można odrzucić?
Przetarg powyżej progów, z prawem opcji. Przystąpił oferent podając kwotę ogólną dla zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. Nie dokonał podziału tych kwot. Pytanie czy taką ofertę można odrzucić?
0
2018-07-05 21:55 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Istotne jest jak był skonstruowany formularz ofertowy i sposób obliczenia ceny wskazany w siwz.
Istotne jest jak był skonstruowany formularz ofertowy i sposób obliczenia ceny wskazany w siwz.
0
2018-07-06 07:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy