Forum


Powrót Drugie przedłużenie związania ofertą

M.

Michał .....

1

Dzień dobry. Mam pytanie. Zamawiający prosił o przedłużenie związania ofertą i takie oświadczenie otrzymał. Ten przedłużony termin związania minął i wykonawca nie przedłużył związania po raz wtóry. Zamawiający nie może wezwać go po raz drugi do przedłużenia związania ofertą na podst. ustawy. Co teraz- czy oferta może zostać odrzucona bo wykonawca nie przesłał informacji o przedłużeniu po raz wtóry? Ustawa mówi, w art. 89 ust. 1 pkt. 7a) "wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą."
Art. 85 ust. 2 mówi "2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni."
Czy nie powinien zgodnie z niektórymi wyrokami KIO Wykonawca złożyć informacji "nie wyrażam zgody na przedłużenie..." aby Zamawiający był uprawniony do zastosowania art. 89 ust. 1 pkt. 7a?
Jak Państwo interpretujecie sytuację?
Dzień dobry. Mam pytanie. Zamawiający prosił o przedłużenie związania ofertą i takie oświadczenie otrzymał. Ten przedłużony termin związania minął i wykonawca nie przedłużył związania po raz wtóry. Zamawiający nie może wezwać go po raz drugi do przedłużenia związania ofertą na podst. ustawy. Co teraz- czy oferta może zostać odrzucona bo wykonawca nie przesłał informacji o przedłużeniu po raz wtóry? Ustawa mówi, w art. 89 ust. 1 pkt. 7a) "wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą." Art. 85 ust. 2 mówi "2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni." Czy nie powinien zgodnie z niektórymi wyrokami KIO Wykonawca złożyć informacji "nie wyrażam zgody na przedłużenie..." aby Zamawiający był uprawniony do zastosowania art. 89 ust. 1 pkt. 7a? Jak Państwo interpretujecie sytuację?
0
2018-07-06 09:12 0

A.

Alicja .....

47

Wszystko zależy na jakim etapie jest postępowanie. Jeżeli jest przed wyborem oferty a wykonawca sam z siebie już nie przedłużył terminu tzn. że nie jest już zainteresowany udziałem w postępowaniu i jego oferta podlega odrzuceniu. Natomiast kiedy wybór oferty został dokonany i nie jest to najkorzystniejsza oferta to już nic nie robi się z taką ofertą. W przypadku jeżeli jest to najkorzystniejsza oferta to można zawrzeć umowę. Może być też sytuacja, że wykonawca nie będzie już chciał podpisać umowy (nie jest już związany złożoną ofertą) i zamawiający nic z tym nie zrobi.
Wszystko zależy na jakim etapie jest postępowanie. Jeżeli jest przed wyborem oferty a wykonawca sam z siebie już nie przedłużył terminu tzn. że nie jest już zainteresowany udziałem w postępowaniu i jego oferta podlega odrzuceniu. Natomiast kiedy wybór oferty został dokonany i nie jest to najkorzystniejsza oferta to już nic nie robi się z taką ofertą. W przypadku jeżeli jest to najkorzystniejsza oferta to można zawrzeć umowę. Może być też sytuacja, że wykonawca nie będzie już chciał podpisać umowy (nie jest już związany złożoną ofertą) i zamawiający nic z tym nie zrobi.
0
2018-07-06 11:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy