Forum


Powrót fotografie do oferty ?

K.

Katarzyna .....

6

Przetarg dot. dostawy. Czy można żądać fotografii do oferty?
Z Rozporządzenia w sprawie dokumentów § 13 ust. 1 pkt 1 wynika że mogę w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego żądać fotografii. Jednak czy mogę tego żądać na etapie składania ofert?
Przetarg dot. dostawy. Czy można żądać fotografii do oferty? Z Rozporządzenia w sprawie dokumentów § 13 ust. 1 pkt 1 wynika że mogę w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego żądać fotografii. Jednak czy mogę tego żądać na etapie składania ofert?
0
2018-07-06 13:11 0

A.

Alicja .....

47

Można żądać albo na etapie składania ofert, albo (w procedurze odwróconej) od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Można także żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy. Wszystko zależy od tego czemu mają służyć te fotografie (czy np. na ich podstawie zostanie dokonana ocena ofert) - trzeba to opisać w ogłoszeniu i SIWZ.
Można żądać albo na etapie składania ofert, albo (w procedurze odwróconej) od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Można także żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy. Wszystko zależy od tego czemu mają służyć te fotografie (czy np. na ich podstawie zostanie dokonana ocena ofert) - trzeba to opisać w ogłoszeniu i SIWZ.
0
2018-07-06 13:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy