Forum


Powrót Zwrot wadium wykonawcom

A.

Adam .....

1

Dzień dobry,

Mam pytanie odnośnie zwrotu wadium. Prowadzimy postępowanie powyżej progów UE, podzielone na 4 części. Jesteśmy już po ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, po okresie standstill będą zawierane umowy. Wykonawcy związani są ofertami do 24 lipca i do tego czasu umowy już podpiszemy.

Moje pytanie - kiedy lub do kiety musimy zwrócić wadium wykonawcom?

Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi!
Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie zwrotu wadium. Prowadzimy postępowanie powyżej progów UE, podzielone na 4 części. Jesteśmy już po ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, po okresie standstill będą zawierane umowy. Wykonawcy związani są ofertami do 24 lipca i do tego czasu umowy już podpiszemy. Moje pytanie - kiedy lub do kiety musimy zwrócić wadium wykonawcom? Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi!
0
2018-07-09 08:50 0

A.

Alicja .....

47

Są dwa terminy jeśli chodzi o zwrot wadium:
1) wykonawcom, których ofert nie wybrano wadium zwraca się niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (najlepiej zrobić to tego samego dnia w którym nastąpił wybór oferty albo w następnym dniu roboczym), wadium zwraca się na podstawie art. 46 ust. 1 PZP;
2) wykonawcom, których oferty wybrano zwraca się wadium po zawarciu umów; w taki sam sposób jak opisano wyżej, czyli w dniu zawarcia umowy albo w następnym dniu roboczym (nie czeka się aż do upływu terminu związania ofertą). Wadium zwraca się na podstawie art. 46 ust. 1a PZP.
Jeżeli zostało przewidziane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a wykonawca wniósł wadium w pieniądzu to może wystąpić o zaliczenie wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wówczas nie zwraca się mu wadium (albo zwraca się część), a następuje przeksięgowanie środków na konto zabezpieczeń - art. 148 ust. 4 PZP.
Są dwa terminy jeśli chodzi o zwrot wadium: 1) wykonawcom, których ofert nie wybrano wadium zwraca się niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (najlepiej zrobić to tego samego dnia w którym nastąpił wybór oferty albo w następnym dniu roboczym), wadium zwraca się na podstawie art. 46 ust. 1 PZP; 2) wykonawcom, których oferty wybrano zwraca się wadium po zawarciu umów; w taki sam sposób jak opisano wyżej, czyli w dniu zawarcia umowy albo w następnym dniu roboczym (nie czeka się aż do upływu terminu związania ofertą). Wadium zwraca się na podstawie art. 46 ust. 1a PZP. Jeżeli zostało przewidziane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a wykonawca wniósł wadium w pieniądzu to może wystąpić o zaliczenie wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wówczas nie zwraca się mu wadium (albo zwraca się część), a następuje przeksięgowanie środków na konto zabezpieczeń - art. 148 ust. 4 PZP.
0
2018-07-09 09:16 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy