Forum


Powrót referncje

A.

Anna .....

3

Czy żądając od Wykonawcy wykazu usług na spełnienie warunków udziału w postępowaniu musi żądać również referencji?
Czy wystarczy tylko wykaz usług?
Czy żądając od Wykonawcy wykazu usług na spełnienie warunków udziału w postępowaniu musi żądać również referencji? Czy wystarczy tylko wykaz usług?
0
2018-07-11 10:43 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Do wykazu muszą być załączone dowody (nie koniecznie nazwane referencjami) potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.
Do wykazu muszą być załączone dowody (nie koniecznie nazwane referencjami) potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.
0
2018-07-11 10:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy