Forum


Powrót treść oferty

H.

Helena .....

2

Przetarg nieograniczony. Jedno z kryteriów to doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Wymagaliśmy aby wartość wymaganej usługi wynosiła min. 10 000. Jeden z wykonawców opisał usługę prawidłowo ale nie wskazał jej wartości. Czy wzywać do wyjaśnień? Czy nie będzie to zmiana treści oferty?
Przetarg nieograniczony. Jedno z kryteriów to doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Wymagaliśmy aby wartość wymaganej usługi wynosiła min. 10 000. Jeden z wykonawców opisał usługę prawidłowo ale nie wskazał jej wartości. Czy wzywać do wyjaśnień? Czy nie będzie to zmiana treści oferty?
0
2018-07-11 12:46 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli chodzi o kryteria oceny ofert to wszystkie treści i dokumenty na potwierdzenie spełnienia danego kryterium - umożliwiające przyznanie pkt muszą być złożone/widoczne na dzień składania ofert. Elementy kryterium nie są do uzupełnienia.
Sprawdziłabym jak mamy zapisane w SIWZ i FO - jeżeli nasze wymagania były wyraźnie wskazane, to znaczy, że Wykonawca gapa i zapomniał dopisać (chyba, ze można taką informację wyczytać z innej części złożonej oferty).
Jeżeli chodzi o kryteria oceny ofert to wszystkie treści i dokumenty na potwierdzenie spełnienia danego kryterium - umożliwiające przyznanie pkt muszą być złożone/widoczne na dzień składania ofert. Elementy kryterium nie są do uzupełnienia. Sprawdziłabym jak mamy zapisane w SIWZ i FO - jeżeli nasze wymagania były wyraźnie wskazane, to znaczy, że Wykonawca gapa i zapomniał dopisać (chyba, ze można taką informację wyczytać z innej części złożonej oferty).
0
2018-07-11 12:57 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy