Forum


Powrót Unieważnienie postępowania

M.

Monika .....

27

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 4 części. W części 2 i 3 postępowania nie złożono żadnych ofert. W związku z tym zamawiający unieważnił część 2 i 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku pozostałych części trwa ocena ofert. W związku z powyższym czy mam obowiązek poinformować wszystkich wykonawców co składali oferty w postępowaniu (w innych częściach) o unieważnieniu? Czy art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp należy traktować do każdej części osobno tj. jeśli na część 3 i 4 nikt nie złożył oferty to nie muszę informować pozostałych wykonawców którzy złożyli oferty w innych częściach postępowania.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 4 części. W części 2 i 3 postępowania nie złożono żadnych ofert. W związku z tym zamawiający unieważnił część 2 i 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku pozostałych części trwa ocena ofert. W związku z powyższym czy mam obowiązek poinformować wszystkich wykonawców co składali oferty w postępowaniu (w innych częściach) o unieważnieniu? Czy art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp należy traktować do każdej części osobno tj. jeśli na część 3 i 4 nikt nie złożył oferty to nie muszę informować pozostałych wykonawców którzy złożyli oferty w innych częściach postępowania.
0
2018-07-11 12:47 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Osobiście wysyłam do wszystkich.
Osobiście wysyłam do wszystkich.
0
2018-07-11 12:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy