Forum


Powrót JEDZ a pełnomocnitwo- 26 ust.3 czy 26 ust.3a?

M.

Monika .....

0

W przetargu nieograniczonym powyżej progów w procedurze odwróconej został złożony JEDZ opatrzony podpisem kwalifikowanym przez osoby nie upoważnione...tzn. brak pełnomocnictw tych osób i z żadnych dokumentów nie wynika ich uprawnienie do reprezentowania, natomiast oferta została złożona i podpisana przez 2 inne osoby do tego uprawnione zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. jak dalej postąpić wezwać do uzupełnienia....na jakiej podst?
W przetargu nieograniczonym powyżej progów w procedurze odwróconej został złożony JEDZ opatrzony podpisem kwalifikowanym przez osoby nie upoważnione...tzn. brak pełnomocnictw tych osób i z żadnych dokumentów nie wynika ich uprawnienie do reprezentowania, natomiast oferta została złożona i podpisana przez 2 inne osoby do tego uprawnione zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. jak dalej postąpić wezwać do uzupełnienia....na jakiej podst?
0
2018-07-11 13:40 0

M.

Maria .....

59

ma zastosowanie art. 26 ust. 3a uzupełnienie brakujących pełnomocnictw
ma zastosowanie art. 26 ust. 3a uzupełnienie brakujących pełnomocnictw
0
2018-07-11 13:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy