Forum


Powrót warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej-roboy budowlane

P.

Patrycja .....

2

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości minimum np. 30 000 brutto. Natomiast wartość szacunkowa netto wynosi.np 32 000 netto . Rozumiem , że wartość wykonanej roboty budowlanej nie może przekroczyć wartości szacunkowej zamówienia.
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości minimum np. 30 000 brutto. Natomiast wartość szacunkowa netto wynosi.np 32 000 netto . Rozumiem , że wartość wykonanej roboty budowlanej nie może przekroczyć wartości szacunkowej zamówienia.
0
2018-07-12 13:14 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Nie może warunek być nadmierny w stosunku do przedmiotu i wartości zamówienia
Nie może warunek być nadmierny w stosunku do przedmiotu i wartości zamówienia
0
2018-07-12 13:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy