Forum


Powrót JEDZ - podpisany przez inne osoby niż pełnomocnicy?

M.

Monika .....

0

przetarg nieograniczony pow. progów . Wpłynęła 1 oferta. JEDZ podpisany podpisem kwalifikowanym ale przez osoby nieupoważnione ponadto też nie wskazane w JEDZu jako pełnomocnicy? Natomiast oferta podpisana jest przez osobę umocowaną i wskazaną w JEDZ. Jak postąpić? Wezwać do pełnomocnictw osób podpisujących JEDZ i jednocześnie uzupełnienia JEDZ o te osoby? A co w sytuacji gdy osoby podpisujące JEDZ są nieumocowane należycie?
przetarg nieograniczony pow. progów . Wpłynęła 1 oferta. JEDZ podpisany podpisem kwalifikowanym ale przez osoby nieupoważnione ponadto też nie wskazane w JEDZu jako pełnomocnicy? Natomiast oferta podpisana jest przez osobę umocowaną i wskazaną w JEDZ. Jak postąpić? Wezwać do pełnomocnictw osób podpisujących JEDZ i jednocześnie uzupełnienia JEDZ o te osoby? A co w sytuacji gdy osoby podpisujące JEDZ są nieumocowane należycie?
0
2018-07-13 08:52 0

M.

Maria .....

59

art. 26 ust. 3a wzywamy do złożenia pełnomocnictw, w sytuacji gdy nie są to osoby należycie umocowane stosujemy art 89 ust. 1 pkt 8
art. 26 ust. 3a wzywamy do złożenia pełnomocnictw, w sytuacji gdy nie są to osoby należycie umocowane stosujemy art 89 ust. 1 pkt 8
0
2018-07-13 10:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy