Forum


Powrót art. 33 ust. 2 szacowanie wartośc zamówienia

M.

Magdalena .....

0

art. 33 ust. 2 Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się
także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji
wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania
tych robót budowlanych.
Moja wątpliwość dotyczy : \"...usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji
wykonawcy\". Czy to oznacza , że przy robocie budowlanej do wartości szacunkowej zamówienia należy dodać np. wartość dokumentacji projektowej?
art. 33 ust. 2 Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych. Moja wątpliwość dotyczy : \"...usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy\". Czy to oznacza , że przy robocie budowlanej do wartości szacunkowej zamówienia należy dodać np. wartość dokumentacji projektowej?
1
2016-08-30 08:01 0

M.

Marta .....

27

Nie sadzę, żeby ustawodawca miał na celu dodawanie do roboty budowlanej wartości wcześniej zamówionej dokumentacji projektowej.
Opowiadam się raczej za wartością dostaw, np. materiałów budowlanych, jeżeli wykonawca prowadzi robotę w oparciu o powierzone materiały. Są też zamówienia, gdzie robotę wykonuje się częściowo np. "siłami własnymi". Nie należy zapomnieć o kosztach, czyli usługach dostawy prądu, wody i gazu, z sieci użytkowanej przez zamawiającemu, udostępnionej na czas realizacji zamówienia wykonawcy, pod warunkiem, ze wykonawca za udostępnienie nie płaci. Jeżeli płaci to nie wliczamy tego do wartości zamówienia.
Nie sadzę, żeby ustawodawca miał na celu dodawanie do roboty budowlanej wartości wcześniej zamówionej dokumentacji projektowej. Opowiadam się raczej za wartością dostaw, np. materiałów budowlanych, jeżeli wykonawca prowadzi robotę w oparciu o powierzone materiały. Są też zamówienia, gdzie robotę wykonuje się częściowo np. "siłami własnymi". Nie należy zapomnieć o kosztach, czyli usługach dostawy prądu, wody i gazu, z sieci użytkowanej przez zamawiającemu, udostępnionej na czas realizacji zamówienia wykonawcy, pod warunkiem, ze wykonawca za udostępnienie nie płaci. Jeżeli płaci to nie wliczamy tego do wartości zamówienia.
1
2016-08-30 08:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy