Forum


Powrót Zmiana wykonawcy w wyniku przekształcenia przed podpisaniem umowy

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Czy spotkaliście się państwo z sytuacją by ofertę złożył wykonawca X, wygrał postępowanie o udzielenie zamówienia a jeszcze przed podpisaniem umowy przekształcił się w spółkę Y?
Art. 7 ust. 3 stanowi że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Po podpisaniu umowy jakby się przekształcił to problem rozwiązałby się albo poprzez zapisy umowy (ewentualna dopuszczalna zmiana) albo art. 144 ust. 1 pkt 4, natomiast co przed udzieleniem zamówienia??
Czy spotkaliście się państwo z sytuacją by ofertę złożył wykonawca X, wygrał postępowanie o udzielenie zamówienia a jeszcze przed podpisaniem umowy przekształcił się w spółkę Y? Art. 7 ust. 3 stanowi że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Po podpisaniu umowy jakby się przekształcił to problem rozwiązałby się albo poprzez zapisy umowy (ewentualna dopuszczalna zmiana) albo art. 144 ust. 1 pkt 4, natomiast co przed udzieleniem zamówienia??
0
2018-07-13 13:35 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Na czym polega to przekształcenie? Sp z o.o. przekształciła się w Spółkę Akcyjną, czy połączyła się z inną firmą i ma inną nazwę, zarząd itp.?
Na czym polega to przekształcenie? Sp z o.o. przekształciła się w Spółkę Akcyjną, czy połączyła się z inną firmą i ma inną nazwę, zarząd itp.?
0
2018-07-13 13:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy