Forum


Powrót polisa oc a termin składania ofert

J.

Joanna .....

3

Dzień dobry, mam pewne wątpliwości. Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł. Na wezwanie zamawiającego, na podst. art. 26 ust. 2 wykonawca złożył polisę oc, ale z okresem obowiązywania po terminie składania ofert - termin składania ofert upłynął w dniu 19 czerwca, a okres ubezpieczenia jest od 06.07.2018 r. do 05.07.2019 r. Dokument jest aktualny na dzień złożenia, ale nie potwierdza, że wykonawca był ubezpieczony w dniu składania ofert. Czy wzywać wykonawcę do złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia oc na dzień składania ofert?
Dzień dobry, mam pewne wątpliwości. Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł. Na wezwanie zamawiającego, na podst. art. 26 ust. 2 wykonawca złożył polisę oc, ale z okresem obowiązywania po terminie składania ofert - termin składania ofert upłynął w dniu 19 czerwca, a okres ubezpieczenia jest od 06.07.2018 r. do 05.07.2019 r. Dokument jest aktualny na dzień złożenia, ale nie potwierdza, że wykonawca był ubezpieczony w dniu składania ofert. Czy wzywać wykonawcę do złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia oc na dzień składania ofert?
0
2018-07-13 14:15 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 198

Tak, wezwać w trybie art. 26 ust. 3.
Warunek musi spełniać na TSO
Tak, wezwać w trybie art. 26 ust. 3. Warunek musi spełniać na TSO
0
2018-07-13 15:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy