Forum


Powrót Umowa użyczenia lokalu między jednostkami administracji publicznej

M.

Mariusz .....

14

Po zmianach bodajże w 2016 zmieniono art. 4 pkt 3 i) wykreślając z niego opcję najmu i dzierżawy, co było dla nas pomocne przy opisywaniu faktur za użyczenie pomieszczeń. Czy możecie podzielić się, jeżeli macie pomiędzy jednostkami budżetowymi użyczenie pomieszczeń na jaki art. ustawy powołujecie się przy opisywaniu faktur? u nas jest tak, że użyczenie jest bezpłatne, a płacimy tylko ryczałt za prąd i częściowo podatek od nieruchomości, ale nie są to kwoty mające wpływ na tryb. Czy użyczenie może być uznane za "nabycie innych praw do nieruchomości" żeby dalej kwalifikować to pod art. 4 pkt 3i?
Po zmianach bodajże w 2016 zmieniono art. 4 pkt 3 i) wykreślając z niego opcję najmu i dzierżawy, co było dla nas pomocne przy opisywaniu faktur za użyczenie pomieszczeń. Czy możecie podzielić się, jeżeli macie pomiędzy jednostkami budżetowymi użyczenie pomieszczeń na jaki art. ustawy powołujecie się przy opisywaniu faktur? u nas jest tak, że użyczenie jest bezpłatne, a płacimy tylko ryczałt za prąd i częściowo podatek od nieruchomości, ale nie są to kwoty mające wpływ na tryb. Czy użyczenie może być uznane za "nabycie innych praw do nieruchomości" żeby dalej kwalifikować to pod art. 4 pkt 3i?
0
2018-07-16 13:41 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Art. 4 pkt 3i nadal ma zastosowanie do najmu i dzierżawy. Zmiany w ustawie są wynikiem dostosowania zapisów naszej ustawy do wymagań dyrektywy.
Dyrektywa (92/50/EWG). Zgodnie z art. 1 a) iii) dyrektywy "zamówieniami publicznymi na usługi są umowy o charakterze majątkowym, zawierane pomiędzy usługodawcą a zamawiającym w formie pisemnej, z wyłączeniem umów, których przedmiotem jest, bez względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich."
Art. 4 pkt 3i nadal ma zastosowanie do najmu i dzierżawy. Zmiany w ustawie są wynikiem dostosowania zapisów naszej ustawy do wymagań dyrektywy. Dyrektywa (92/50/EWG). Zgodnie z art. 1 a) iii) dyrektywy "zamówieniami publicznymi na usługi są umowy o charakterze majątkowym, zawierane pomiędzy usługodawcą a zamawiającym w formie pisemnej, z wyłączeniem umów, których przedmiotem jest, bez względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich."
0
2018-07-16 19:04 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy