Forum


Powrót Rolnik/gospodarstwo rolne - dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

D.

Dagmara .....

1

Gospodarstwo rolne złożyło ofertę, wykonawca złożył oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, oferta rolnika po ocenie została oceniona najwyżej, jest ofertą najkorzystniejszą, jakie dokumenty powinien złożyć rolnik/gospodarstwo rolne na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, zgodnie z przepisami rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie musi być zarejestrowany w CIDG, w związku z tym nie wiem czy jest sens wzywać go do złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, czy wystarczy oświadczenie?
Gospodarstwo rolne złożyło ofertę, wykonawca złożył oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, oferta rolnika po ocenie została oceniona najwyżej, jest ofertą najkorzystniejszą, jakie dokumenty powinien złożyć rolnik/gospodarstwo rolne na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, zgodnie z przepisami rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie musi być zarejestrowany w CIDG, w związku z tym nie wiem czy jest sens wzywać go do złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, czy wystarczy oświadczenie?
0
2018-07-17 08:04 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Od rolnika tylko żądamy oświadczenia. Może dziwnie to wygląda, ale to taki podmiot :)
Od rolnika tylko żądamy oświadczenia. Może dziwnie to wygląda, ale to taki podmiot :)
0
2018-07-17 08:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy