Forum


Powrót Przetarg unijny

T.

Teresa .....

22

Takie mamy zapisy w SIWZ "
1. Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 74 834 41 68); elektronicznie (zamowienia@szpital.dzierzoniow.pl). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu , adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma
2. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia."
czy Zamawiający ma obowiązek przesłania modyfikacji, odpowiedzi na pytania w wersji papierowej do wykonawców którzy zadali pytania, czy wystarczy BIP i tablica ogłoszeń.
Takie mamy zapisy w SIWZ " 1. Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 74 834 41 68); elektronicznie (zamowienia@szpital.dzierzoniow.pl). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu , adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma 2. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia." czy Zamawiający ma obowiązek przesłania modyfikacji, odpowiedzi na pytania w wersji papierowej do wykonawców którzy zadali pytania, czy wystarczy BIP i tablica ogłoszeń.
0
2018-07-17 08:23 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Tylko BIP. Zmiana ogłoszenia na tablicę.
Nic nie wysyłamy do wykonawców. Chyba, że wersje papierowe siwz i załączników były przekazane wykonawcy.
Tylko BIP. Zmiana ogłoszenia na tablicę. Nic nie wysyłamy do wykonawców. Chyba, że wersje papierowe siwz i załączników były przekazane wykonawcy.
0
2018-07-17 08:45 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy