Forum


Powrót wykaz narzędzi

A.

Anna .....

30

Witam,
czy w postępowaniu na dostawy można żądać wykazu narzędzi?
Witam, czy w postępowaniu na dostawy można żądać wykazu narzędzi?
0
2018-07-17 11:16 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Teoretycznie można: w rozporządzeniu jest wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Przypominam tylko że żądanie takiego wykazu musi mieć powiązanie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi przez zamawiającego w siwz
Teoretycznie można: w rozporządzeniu jest wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Przypominam tylko że żądanie takiego wykazu musi mieć powiązanie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi przez zamawiającego w siwz
0
2018-07-17 11:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy