Forum


Powrót Wybór oferty w trybie art. 94 ust. 3 a upływ terminu związania ofertą

A.

Agata .....

0

Cześć,
czy Waszym zdaniem (może spotkaliście się z orzecznictwem w temacie) możliwy jest wybór kolejnej złożonej w postepowaniu oferty, w przypadku gdy pierwszy wykonawca uchylił się od podpisania umowy, a w tzw. międzyczasie upłynął termin związania ofertą obu ofert ? Drugi wykonawca podtrzymuje cheć zawarcia umowy, natomiast nie przedłużył terminu związania ofertą (trudno w sumie tego oczekiwać w momencie, gdy pierwotnie wybrana została inna oferta).
Cześć, czy Waszym zdaniem (może spotkaliście się z orzecznictwem w temacie) możliwy jest wybór kolejnej złożonej w postepowaniu oferty, w przypadku gdy pierwszy wykonawca uchylił się od podpisania umowy, a w tzw. międzyczasie upłynął termin związania ofertą obu ofert ? Drugi wykonawca podtrzymuje cheć zawarcia umowy, natomiast nie przedłużył terminu związania ofertą (trudno w sumie tego oczekiwać w momencie, gdy pierwotnie wybrana została inna oferta).
0
2018-07-17 11:39 0

J.

Joanna .....

68

Dopóki kolejni z listy Wykonawcy deklarują podpisanie umowy dopoty korzystać z przeprowadzonego postępowania.
Dopóki kolejni z listy Wykonawcy deklarują podpisanie umowy dopoty korzystać z przeprowadzonego postępowania.
0
2018-07-17 11:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy