Forum


Powrót kosztorys inwestorski a szacunkowa wartość zamówenia

M.

Monika .....

0

Zamawiający otrzymał dofinansowanie z UE na instalacje fotowoltaiczne. Kosztorys inwestorski i cała dokumentacja zostały sporządzone w 2017 r w chwili ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie została podpisana w tym roku i obecnie Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony. Pyt czy jako wartość szacunkową zamówienia można przyjąć wartość z kosztorysu z 2017r?
Zamawiający otrzymał dofinansowanie z UE na instalacje fotowoltaiczne. Kosztorys inwestorski i cała dokumentacja zostały sporządzone w 2017 r w chwili ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie została podpisana w tym roku i obecnie Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony. Pyt czy jako wartość szacunkową zamówienia można przyjąć wartość z kosztorysu z 2017r?
0
2018-07-17 12:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Art. 35 ust. 1 - ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania - dostawy i usługi oraz 6 miesięcy - roboty budowlane. Można kosztorys z 2017r. przyjąć pod warunkiem koniecznej weryfikacji do cen i dat z uwzględnieniem okresu 3 (dostawy/usługi) lub 6 miesięcznego (r.b.)
Art. 35 ust. 1 - ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania - dostawy i usługi oraz 6 miesięcy - roboty budowlane. Można kosztorys z 2017r. przyjąć pod warunkiem koniecznej weryfikacji do cen i dat z uwzględnieniem okresu 3 (dostawy/usługi) lub 6 miesięcznego (r.b.)
0
2018-07-17 13:21 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy