Forum


Powrót Czynności wykonywane w sposób określony w art. 22 § 1 KP - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

A.

Agnieszka .....

14

Przygotowuje przetarg na przebudowę drogi. Czy wystarczającym będzie jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskaże następujący zapis dotyczący czynności wykonywane w sposób określony w art. 22 § 1 KP?:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 10 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) budowa jezdni (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót),
b) chodnika (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót),
c) odwodnienia (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót).
Przygotowuje przetarg na przebudowę drogi. Czy wystarczającym będzie jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskaże następujący zapis dotyczący czynności wykonywane w sposób określony w art. 22 § 1 KP?: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 10 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) budowa jezdni (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót), b) chodnika (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót), c) odwodnienia (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót).
0
2016-08-30 09:38 0

W.

Wiesława .....

6

Nie wiem czy możemy wskazać ilość osób, ale raczej nie ? ustawodawca wskazał jedynie, że mamy nakazać wykonawcy aby określone czynności np. jak podałaś z przedmiaru robót wykonywał pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Nie ma mowy nic o ilościach osób.
Nie wiem czy możemy wskazać ilość osób, ale raczej nie ? ustawodawca wskazał jedynie, że mamy nakazać wykonawcy aby określone czynności np. jak podałaś z przedmiaru robót wykonywał pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Nie ma mowy nic o ilościach osób.
1
2016-08-30 09:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy