Forum


Powrót Konsorcjum - oświadczenie o spełnieniu warunków

WA

Wiesława Alsanowska

6

w ustawie w przepisie art. 25 a ust. 1 ustawodawca wskazuje 1 oświadczenie - że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uzp rozbił to na fizycznie 2 dokumenty. W przepisie art. 25 a ust. 6 napisano, że W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia .
Czy jeżeli za UZP mam 2 fizyczne oświadczenia to na podstawie tego przepisu mam żądać od każdego z konsorcjantów 2 oświadczeń. Jeżeli nie, bo wydaje mi się, że oświadczenie o spełnieniu warunków nie musi każdy jak to zapisać w SIWZ.
w ustawie w przepisie art. 25 a ust. 1 ustawodawca wskazuje 1 oświadczenie - że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uzp rozbił to na fizycznie 2 dokumenty. W przepisie art. 25 a ust. 6 napisano, że W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia . Czy jeżeli za UZP mam 2 fizyczne oświadczenia to na podstawie tego przepisu mam żądać od każdego z konsorcjantów 2 oświadczeń. Jeżeli nie, bo wydaje mi się, że oświadczenie o spełnieniu warunków nie musi każdy jak to zapisać w SIWZ.
0
2016-08-30 09:55 0

G.

Grażyna .....

1

Moim zdaniem trzeba podejść do tego , że skoro powyżej progów składa się dwa JEDZ to w procedurze podprogowej należy żądać dwóch oświadczeń.
Moim zdaniem trzeba podejść do tego , że skoro powyżej progów składa się dwa JEDZ to w procedurze podprogowej należy żądać dwóch oświadczeń.
1
2016-08-30 10:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy