Forum


Powrót podpis na gwarancji wadialnej

M.

Monika .....

0

czy ma znaczenie przez kogo została podpisana gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium ?
w przetargu nieograniczonym wpłynęła oferta z gwarancją ubezpieczeniową zapłaty wadium . Ze str Wykonawcy została ona podpisana tylko przez jedną z osób uprawnionych
tj. V-ce Prezesa a uprawnionymi osobami są Prezes i V-ce Prezes (KRS) czy jest ok?
czy ma znaczenie przez kogo została podpisana gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium ? w przetargu nieograniczonym wpłynęła oferta z gwarancją ubezpieczeniową zapłaty wadium . Ze str Wykonawcy została ona podpisana tylko przez jedną z osób uprawnionych tj. V-ce Prezesa a uprawnionymi osobami są Prezes i V-ce Prezes (KRS) czy jest ok?
0
2018-07-18 14:22 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

gwarancja ubezpieczeniowa musi być podpisana przez ubezpieczyciela, może to być nawet zwykły pracownik który może w imieniu ubezpieczyciela wystawiać taką gwarancję.
gwarancja ubezpieczeniowa musi być podpisana przez ubezpieczyciela, może to być nawet zwykły pracownik który może w imieniu ubezpieczyciela wystawiać taką gwarancję.
0
2018-07-18 14:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy