Forum


Powrót Czy zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość?

M.

Magdalena .....

0

Pytanie:

Czy zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji nie wykonania w terminie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy? Na jakiej drodze można odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość? Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego z sektora finansów publicznych, w przypadku nie naliczenia kar umownych?
mamy podpisana umowę na usługi ksero. punkt ksero-nasz wykonawca dostał wypowiedzenie umowy najmu lokalu do końca miesiąca, będzie mu trudno znaleźć lokal w podobnej lokalizacji, a to m.in bliskość i dostępność usług od zaraz zadecydowały o wyborze tego Wykonawcy. sytuacja jest nagła i zaskakująca dla wszystkich-punkt ksero jest w tym miejscu od 27 lat. Wykonawca jest nam b. dobrze znany i współpraca z nim układała się od lat bdb, teraz jest w trudnej sytuacji życiowej (nie wiadomo jak szybko znajdzie lokal pod nowy punkt ksero) i po prostu 'po ludzku' nie chcielibyśmy dokładać mu kar umownych. jak można argumentować odstąpienie od naliczenia kar umownych?
Pytanie: Czy zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji nie wykonania w terminie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy? Na jakiej drodze można odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość? Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego z sektora finansów publicznych, w przypadku nie naliczenia kar umownych? mamy podpisana umowę na usługi ksero. punkt ksero-nasz wykonawca dostał wypowiedzenie umowy najmu lokalu do końca miesiąca, będzie mu trudno znaleźć lokal w podobnej lokalizacji, a to m.in bliskość i dostępność usług od zaraz zadecydowały o wyborze tego Wykonawcy. sytuacja jest nagła i zaskakująca dla wszystkich-punkt ksero jest w tym miejscu od 27 lat. Wykonawca jest nam b. dobrze znany i współpraca z nim układała się od lat bdb, teraz jest w trudnej sytuacji życiowej (nie wiadomo jak szybko znajdzie lokal pod nowy punkt ksero) i po prostu 'po ludzku' nie chcielibyśmy dokładać mu kar umownych. jak można argumentować odstąpienie od naliczenia kar umownych?
0
2018-07-18 14:50 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 254

Wszystko zależy od zapisów umowy - czy kary są bezwzględne czy ujęto je jako możliwe do naliczenia.

Niedochodzenie kar umownych jest naruszeniem dyscypliny finansów
Wszystko zależy od zapisów umowy - czy kary są bezwzględne czy ujęto je jako możliwe do naliczenia. Niedochodzenie kar umownych jest naruszeniem dyscypliny finansów
0
2018-07-18 15:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy