Forum


Powrót emisji CO2 w ruchu miejskim

K.

Katarzyna .....

9

Jednym z kryteriów oceny ( przy zakupie samochodu) mamy emisje CO2 w ruchu miejskim wykonawca w formularzu ofertowym ma wpisać : ......... g/km.
Jaką ilość CO2 emitowaną podczas spalania 1 litra oleju napędowego należy przyjąć do obliczeń?
Jednym z kryteriów oceny ( przy zakupie samochodu) mamy emisje CO2 w ruchu miejskim wykonawca w formularzu ofertowym ma wpisać : ......... g/km. Jaką ilość CO2 emitowaną podczas spalania 1 litra oleju napędowego należy przyjąć do obliczeń?
0
2018-07-19 10:16 1

J.

Joanna .....

68

Jeśli Wykonawca wpisał tę wielkość w przygotowany formularz to zweryfikować ją z zapisem homologacji/świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. Tam bowiem znajdują się wszystkie dane charakterystyczne dla oferowanego pojazdu. W razie rozbieżności wyjaśnić/ poprawić.:)
Jeśli Wykonawca wpisał tę wielkość w przygotowany formularz to zweryfikować ją z zapisem homologacji/świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. Tam bowiem znajdują się wszystkie dane charakterystyczne dla oferowanego pojazdu. W razie rozbieżności wyjaśnić/ poprawić.:)
0
2018-07-19 11:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy