Forum


Powrót Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

H.

Helena .....

2

Przetarg nieograniczony. Wpłynęły 3 oferty, z czego dwóch wykonawców wykluczono z postępowania. Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w pkt. IV.6. gdzie należy wpisać wartość najniższej i najwyższej oferty, biorę pod uwagę wartość ofert odrzuconych?
Przetarg nieograniczony. Wpłynęły 3 oferty, z czego dwóch wykonawców wykluczono z postępowania. Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w pkt. IV.6. gdzie należy wpisać wartość najniższej i najwyższej oferty, biorę pod uwagę wartość ofert odrzuconych?
0
2018-07-19 11:42 0

A.

Alicja .....

47

Bierze się pod uwagę wszystkie oferty.
Bierze się pod uwagę wszystkie oferty.
0
2018-07-19 12:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy