Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki a elektroniczne przesłanie JEDZa

ED

Edyta Dębiec

2

Witam, zamierzam przeprowadzić postępowanie z wolnej ręki na kwotę pow. progów unijnych. Rozumiem, że Wykonawca musi przesłać JEDZ elektronicznie. W jakim momencie Wykonawca winien złożyć JEDZ?
Witam, zamierzam przeprowadzić postępowanie z wolnej ręki na kwotę pow. progów unijnych. Rozumiem, że Wykonawca musi przesłać JEDZ elektronicznie. W jakim momencie Wykonawca winien złożyć JEDZ?
0
2018-07-19 14:27 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Razem z dokumentami składanymi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, czyli do tego terminu.
Razem z dokumentami składanymi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, czyli do tego terminu.
0
2018-07-19 14:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy