Forum


Powrót SIWZ Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem

M.

Marcin .....

0

Witam,
czy Zamawiający może zastosować w SIWZ poniższą formułę przy zamówieniu na roboty drogowe:?
"Zamawiający uważa, że w warunkach niniejszego przetargu dla wskazania dysponowania zasobami wiedzy i doświadczenia konieczne jest uczestnictwo podmiotów trzecich przy realizacji zamówienia na zasadzie podwykonawstwa.
Ustawodawca dał zamawiającemu w art. 26 ust. 2b pzp. Uprawnienie, aby wskazał wykonawcom, w jaki sposób maja udowodnić korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego."
Witam, czy Zamawiający może zastosować w SIWZ poniższą formułę przy zamówieniu na roboty drogowe:? "Zamawiający uważa, że w warunkach niniejszego przetargu dla wskazania dysponowania zasobami wiedzy i doświadczenia konieczne jest uczestnictwo podmiotów trzecich przy realizacji zamówienia na zasadzie podwykonawstwa. Ustawodawca dał zamawiającemu w art. 26 ust. 2b pzp. Uprawnienie, aby wskazał wykonawcom, w jaki sposób maja udowodnić korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego."
0
2016-03-01 09:24 0

A.

Aneta .....

0

Wg mnie taka formuła jest nieprawidłowa, ponieważ nie można narzucić Wykonawcy, że ma korzystać z potencjału podmiotu trzeciego. Być może Wykonawca samodzielnie wykaże, że spełnia warunek wiedzy i doświadczenia. Z tak skonstruowanego zapisy wynika, że aby wykonawca spełnił warunek konieczne jest uczestnictwo podmiotów trzecich.... Druga kwestią jest narzucenie formy współpracy Wykonawcy z podmiotem trzecim (jeśli Wykonawca chce się na takie zasoby powoływać) - w mojej ocenie również Zamawiający nie ma możliwości narzucić, że formą współpracy ma być podwykonawstwo.
Wg mnie taka formuła jest nieprawidłowa, ponieważ nie można narzucić Wykonawcy, że ma korzystać z potencjału podmiotu trzeciego. Być może Wykonawca samodzielnie wykaże, że spełnia warunek wiedzy i doświadczenia. Z tak skonstruowanego zapisy wynika, że aby wykonawca spełnił warunek konieczne jest uczestnictwo podmiotów trzecich.... Druga kwestią jest narzucenie formy współpracy Wykonawcy z podmiotem trzecim (jeśli Wykonawca chce się na takie zasoby powoływać) - w mojej ocenie również Zamawiający nie ma możliwości narzucić, że formą współpracy ma być podwykonawstwo.
0
2016-03-01 11:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy