Forum


Powrót nie podpisany formularz ofert

A.

Anna .....

Fachowiec 127

wykonawca złożył ofertę (formularz oferty) i nie podpisał go. Czy tylko odrzucamy na podst. 89 ust 1 pkt 1 - jest niezgodna z ustawą? Może ktoś miał taki przypadek i podzieli sie wiedzą?
wykonawca złożył ofertę (formularz oferty) i nie podpisał go. Czy tylko odrzucamy na podst. 89 ust 1 pkt 1 - jest niezgodna z ustawą? Może ktoś miał taki przypadek i podzieli sie wiedzą?
0
2018-07-20 13:26 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

89 ust. 1 pkt 8 nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
89 ust. 1 pkt 8 nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
0
2018-07-20 13:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy