Forum


Powrót zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady

M.

Magdalena .....

6

Dzień dobry,
Proszę o podpowiedź od kiedy powinna obowiązywać gwarancja ubezpieczeniowa/ bankowa należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sukcesywnych naprawach? Kwota stanowi 30% wysokości zabezpieczenia, umowa trwa 18 miesięcy, pierwszy planowany odbiór naprawionych części planowany jest na połowę sierpnia 2018. Czy zatem zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady powinno obowiązywać od daty zakończenia umowy czy od daty odbioru pierwszych naprawionych części?
Dzień dobry, Proszę o podpowiedź od kiedy powinna obowiązywać gwarancja ubezpieczeniowa/ bankowa należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sukcesywnych naprawach? Kwota stanowi 30% wysokości zabezpieczenia, umowa trwa 18 miesięcy, pierwszy planowany odbiór naprawionych części planowany jest na połowę sierpnia 2018. Czy zatem zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady powinno obowiązywać od daty zakończenia umowy czy od daty odbioru pierwszych naprawionych części?
0
2018-07-24 10:16 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zabezpieczenie wykonania umowy wnosi się przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie w wysokości 70% zwracamy najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia, po zatwierdzeniu należytego wykonania.
Natomiast 30% wysokości zabezpieczenia jest naa pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady - pozostaje u Zamawiajacego. Kwotę zwracamy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie wykonania umowy wnosi się przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie w wysokości 70% zwracamy najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia, po zatwierdzeniu należytego wykonania. Natomiast 30% wysokości zabezpieczenia jest naa pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady - pozostaje u Zamawiajacego. Kwotę zwracamy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
0
2018-07-24 10:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy