Forum


Powrót Czy można uznać za błąd w JEDZ?

J.

Joanna .....

3

Wykonawca w JEDZ wpisał, że nie polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Jednocześnie do oferty zostało załączone oświadczenie pani X, która deklaruje, że oddaje Wykonawcy swoje zasoby, tj. swoja osobę, doświadczenie i wiedzę na potrzeby realizacji zamówienia. W wykazie usług jest usługa wykonana przez tę panią X (wynika to z referencji), jednak nie przekazano zamawiającemu JEDZ tej pani X. Jest to postępowanie na usługi społeczne pow. 750 000 euro, stąd wszystkie dokumenty, np. wykaz usług i referencje są składane wraz z ofertą. Czy w tej sytuacji można uznać, że to JEDZ jest wadliwy i wezwać Wykonawcę do złożenia poprawionego JEDZ w zakresie polegania na zasobach innego podmiotu jak i JEDZ tego podmiotu?
Wykonawca w JEDZ wpisał, że nie polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Jednocześnie do oferty zostało załączone oświadczenie pani X, która deklaruje, że oddaje Wykonawcy swoje zasoby, tj. swoja osobę, doświadczenie i wiedzę na potrzeby realizacji zamówienia. W wykazie usług jest usługa wykonana przez tę panią X (wynika to z referencji), jednak nie przekazano zamawiającemu JEDZ tej pani X. Jest to postępowanie na usługi społeczne pow. 750 000 euro, stąd wszystkie dokumenty, np. wykaz usług i referencje są składane wraz z ofertą. Czy w tej sytuacji można uznać, że to JEDZ jest wadliwy i wezwać Wykonawcę do złożenia poprawionego JEDZ w zakresie polegania na zasobach innego podmiotu jak i JEDZ tego podmiotu?
0
2018-07-24 12:21 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Tak, wezwać do uzupełnienia JEDZa - poprawnie wypełniony przez Wykonawcę oraz przez podmiot trzeci.
Tak, wezwać do uzupełnienia JEDZa - poprawnie wypełniony przez Wykonawcę oraz przez podmiot trzeci.
0
2018-07-24 12:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy