Forum


Powrót Poprawienie oczywistej omyłki w złożonym wykazie dostaw

K.

Katarzyna .....

1

Witam, czy Zamawiający może poprawić oczywistą omyłkę pisarską w złożonym wykazie dostaw, ponieważ Wykonawca jako datę wykonania zamówienia wpisał grudzień 2018 r, a chodziło o grudzień 2017 - zamówienie było zresztą wykonywane u Zamawiającego - czy poprawić i powiadomić o tym Wykonawcę, czy wzywać o poprawienie wykazu dostaw?
Witam, czy Zamawiający może poprawić oczywistą omyłkę pisarską w złożonym wykazie dostaw, ponieważ Wykonawca jako datę wykonania zamówienia wpisał grudzień 2018 r, a chodziło o grudzień 2017 - zamówienie było zresztą wykonywane u Zamawiającego - czy poprawić i powiadomić o tym Wykonawcę, czy wzywać o poprawienie wykazu dostaw?
0
2018-07-25 10:41 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Jeżeli zamawiający może samodzielnie poprawić omyłkę bez wzywania wykonawcę do złożenia wyjaśnień, to powinien omyłkę skorygować.
Jeżeli zamawiający może samodzielnie poprawić omyłkę bez wzywania wykonawcę do złożenia wyjaśnień, to powinien omyłkę skorygować.
0
2018-07-25 11:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy