Forum


Powrót Doświadczenie wykonawcy jako kryterium oceny ofert

LG

Luiza Grzmil

0

Witam,
generalnie jasna jest sytuacja, że zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2 Wytycznych "Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności
jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług."
Jednakże są różne interpretacje i podejście. Chciałabym znać wasze zdanie czy dalej opisane kryterium jest dopuszczalne czy nie. Doświadczenie w zakresie montażu filmów dla danej części Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w Wykazie doświadczenia, sporządzonym wg wzoru w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 1 pkt za każdy wskazany film, w którym wykonał za montaż o długości co najmniej 4 minut, przy czym maksymalna liczba ocenianych montaży filmów wynosi 10. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu filmów edukacyjnych obejmującej nagranie, montaż, dogranie ścieżki dźwiękowej w ramach projektu unijnego.

Czy może można to podpiąć pod usługi społeczne bo to jest na rzecz edukacji narodowej.

Będę wdzięczna za opinie.
Witam, generalnie jasna jest sytuacja, że zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2 Wytycznych "Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług." Jednakże są różne interpretacje i podejście. Chciałabym znać wasze zdanie czy dalej opisane kryterium jest dopuszczalne czy nie. Doświadczenie w zakresie montażu filmów dla danej części Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w Wykazie doświadczenia, sporządzonym wg wzoru w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 1 pkt za każdy wskazany film, w którym wykonał za montaż o długości co najmniej 4 minut, przy czym maksymalna liczba ocenianych montaży filmów wynosi 10. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu filmów edukacyjnych obejmującej nagranie, montaż, dogranie ścieżki dźwiękowej w ramach projektu unijnego. Czy może można to podpiąć pod usługi społeczne bo to jest na rzecz edukacji narodowej. Będę wdzięczna za opinie.
0
2018-07-26 10:00 0

M.

Monika .....

0

Pani Luizo, warto to pytanie zadać w zakładce Zamówienia Publiczne, tam więcej spodziewa się pytania w tym zakresie. W tej zakładce raczej prowadzone są rozmowy u Funduszach Unijnych.
Pani Luizo, warto to pytanie zadać w zakładce Zamówienia Publiczne, tam więcej spodziewa się pytania w tym zakresie. W tej zakładce raczej prowadzone są rozmowy u Funduszach Unijnych.
0
2018-09-06 13:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy