Forum


Powrót Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ

H.

Hubert .....

21

Witam. Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane powyżej progu unijnego (z dofinansowaniem z UE). W SIWZ postawiony był warunek, iż wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat wykonał:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto oraz
b) co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie której uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub wykonano zgłoszenie budowy sieci bez wniesienia sprzeciwu organu.
Wykonawca zadał pytanie co do warunki w lit. b) tzn., czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykaże się wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej (....).

Czy w tym przypadku, jeżeli zamawiający wyraża zgodę na takie spełnienie warunku, może tylko udzielić odpowiedzi na zadane pytanie bez modyfikacji treści SIWZ, czy jednak musi dokonać także zmiany treści SIWZ ?
Witam. Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane powyżej progu unijnego (z dofinansowaniem z UE). W SIWZ postawiony był warunek, iż wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat wykonał: a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto oraz b) co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie której uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub wykonano zgłoszenie budowy sieci bez wniesienia sprzeciwu organu. Wykonawca zadał pytanie co do warunki w lit. b) tzn., czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykaże się wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej (....). Czy w tym przypadku, jeżeli zamawiający wyraża zgodę na takie spełnienie warunku, może tylko udzielić odpowiedzi na zadane pytanie bez modyfikacji treści SIWZ, czy jednak musi dokonać także zmiany treści SIWZ ?
0
2018-07-27 07:11 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Kanalizacja sanitarna to nie to samo co sieć kanalizacji deszczowej. Zmodyfikowałabym siwz w zakresie postawionego warunku.
Kanalizacja sanitarna to nie to samo co sieć kanalizacji deszczowej. Zmodyfikowałabym siwz w zakresie postawionego warunku.
0
2018-07-27 07:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy