Forum


Powrót Unieważnienie postępowania w danej części

M.

Monika .....

20

Przetarg nieograniczony poniżej progów z podziałem na 3 części. W trakcie oceny ofert okazało się, że w części 3 postępowania gdzie została złożona jedna oferta zostanie odrzucona oferta tego wykonawcy jako niezgodna z siwz. W związku z tym, że gonią nas terminy i musimy szybko ogłosić kolejny przetarg to czy mogę unieważnić tą część postępowania i zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu) w danej części w BZP?
Przetarg nieograniczony poniżej progów z podziałem na 3 części. W trakcie oceny ofert okazało się, że w części 3 postępowania gdzie została złożona jedna oferta zostanie odrzucona oferta tego wykonawcy jako niezgodna z siwz. W związku z tym, że gonią nas terminy i musimy szybko ogłosić kolejny przetarg to czy mogę unieważnić tą część postępowania i zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu) w danej części w BZP?
0
2018-07-27 12:21 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 434

Każda częśc postępowania w której dopuszczono mozliwość składania ofert częściowych traktowana jest oddzielnie i nie ma potrzeby czękac na podejmowanie decyzji w jednej części - w tym również unieważnić ją, aż do wyboru najkorzystniejszej oferty w pozostałych częściach
Każda częśc postępowania w której dopuszczono mozliwość składania ofert częściowych traktowana jest oddzielnie i nie ma potrzeby czękac na podejmowanie decyzji w jednej części - w tym również unieważnić ją, aż do wyboru najkorzystniejszej oferty w pozostałych częściach
0
2018-07-27 12:48 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy