Forum


Powrót zmiana tresci umowy na podstawie art 144 ust 1 pkt 6

E.

Ewa .....

Fachowiec 483

Wątpliwości dotycząca przepisu zawartego w tytule pytania. Zapis wskazuje możliwość dokonania zmiany umowy jeśli łączna wartośc zmiany jest mniejsza niz 10% (dostawy/usługi) lub 15% (rb) wartości zamówienia określonej w umowie.
Pyt1) czy chodzi o wartość zamówienia czy o wartość umowy (ceny całkowitej)?
Pyt2) czy zmiana umowy na tej podstawie - (określonej w art 144 ust 1 pkt 6) - może być zastosowana zawsze, przy zachowaniu wyłącznie jednego warunku, że jej łączna wartość nie może przekraczać progu unijnego?
Wątpliwości dotycząca przepisu zawartego w tytule pytania. Zapis wskazuje możliwość dokonania zmiany umowy jeśli łączna wartośc zmiany jest mniejsza niz 10% (dostawy/usługi) lub 15% (rb) wartości zamówienia określonej w umowie. Pyt1) czy chodzi o wartość zamówienia czy o wartość umowy (ceny całkowitej)? Pyt2) czy zmiana umowy na tej podstawie - (określonej w art 144 ust 1 pkt 6) - może być zastosowana zawsze, przy zachowaniu wyłącznie jednego warunku, że jej łączna wartość nie może przekraczać progu unijnego?
0
2016-08-30 14:06 0

M.

Marta .....

27

Łączna wartość zmian nie możne przekroczyć 10% wartości umowy (czyli ceny określonej w umowie). Nie chodzi tu tylko o wynagrodzenie wykonawcy, mówimy o każdej zmianie - zwiększającej lub zmniejszającej zakres realizacji umowy.
Zmiana ustawy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 może być stosowana zawsze (nie może przekroczyć 10% i progu unijnego). Ustawodawca nie zapisał w ustawie żadnych ograniczeń.
Łączna wartość zmian nie możne przekroczyć 10% wartości umowy (czyli ceny określonej w umowie). Nie chodzi tu tylko o wynagrodzenie wykonawcy, mówimy o każdej zmianie - zwiększającej lub zmniejszającej zakres realizacji umowy. Zmiana ustawy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 może być stosowana zawsze (nie może przekroczyć 10% i progu unijnego). Ustawodawca nie zapisał w ustawie żadnych ograniczeń.
1
2016-08-31 05:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy