Forum


Powrót zaliczka z zabezpieczeniem

A.

Anna .....

29

Witam,
PN ponizej progu, chcemy dać mozliwośc udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Jednakże chcemy udzielić zaliczek z zabezpieczeniem. Czy ktoś może podpowie jakie zapisy dotyczace zabezpieczenia udzielonej przez zamawiającego zaliczki.
Witam, PN ponizej progu, chcemy dać mozliwośc udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Jednakże chcemy udzielić zaliczek z zabezpieczeniem. Czy ktoś może podpowie jakie zapisy dotyczace zabezpieczenia udzielonej przez zamawiającego zaliczki.
0
2018-07-27 15:06 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie stosowałam jeszcze, ale powinny być zapisy wskazujące na: terminy wypłaty zaliczek, termin wniesienia zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, forma wniesienia zaliczki (Wykonawcy najczęściej składają gwarancje bankowe) a przy innej formie niż gotówka - wymagane zapisy na dokumencie, termin ważności zaliczki, zasady dotyczące zwrotu zaliczki (np. nie wykonanie należyte części zamówienia objętej zaliczką itp), zasady wykorzystania zabezpieczenia (wymienić sytuacje) oraz sposób i termin zwrotu zabezpieczenia.
Nie stosowałam jeszcze, ale powinny być zapisy wskazujące na: terminy wypłaty zaliczek, termin wniesienia zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, forma wniesienia zaliczki (Wykonawcy najczęściej składają gwarancje bankowe) a przy innej formie niż gotówka - wymagane zapisy na dokumencie, termin ważności zaliczki, zasady dotyczące zwrotu zaliczki (np. nie wykonanie należyte części zamówienia objętej zaliczką itp), zasady wykorzystania zabezpieczenia (wymienić sytuacje) oraz sposób i termin zwrotu zabezpieczenia.
0
2018-07-27 19:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy