Forum


Powrót błędny wzór formularza oferty

M.

Magdalena .....

0

Wykonawca złożył ofertę na formularzu sprzed korekty SIWZ, na którym nie uwzględniono kryterium „termin dostawy”- ponieważ zamawiający błędnie nie pozostawił tam możliwości na wpisanie liczby dni-stąd zaistniała konieczność korekty. Zamawiający skorygował SIWZ, którego elementem jest wzór formularza oferty. Niemniej jednak w SIWZ wykonawca określił:
„Termin dostawy należy określić w dniach kalendarzowych na formularzu oferty w p.2 (wykropkowane pole).
W przypadku nieokreślenia na formularzu oferty terminu dostawy Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizuje zamówienie w maksymalnym terminie tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie przyzna Wykonawcy punktów.”

Czy to jest wystarczająca podstawa, żeby nie odrzucać oferty (bo złożona na nieprawidłowym wzorze), naliczyć 0 punktów i dalej badać ofertę jako niepodlegającą odrzuceniu?

Dodam, że jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu, poza zmianą polegającą na dodaniu wykropkowanego pola do wpisania liczby dni na termin dostawy-w formularzu oferty nic się nie zmieniło. W związku z tym wykonawca nie jest stratny, jego oferta wciąż wygrywa.
Dodam też, że zależy mi na pozytywnym rozstrzygnięciu tego postępowania i udzieleniu zamówienia Na jakiej podstawie mogę argumentować za nie odrzuceniem tej oferty?
Wykonawca złożył ofertę na formularzu sprzed korekty SIWZ, na którym nie uwzględniono kryterium „termin dostawy”- ponieważ zamawiający błędnie nie pozostawił tam możliwości na wpisanie liczby dni-stąd zaistniała konieczność korekty. Zamawiający skorygował SIWZ, którego elementem jest wzór formularza oferty. Niemniej jednak w SIWZ wykonawca określił: „Termin dostawy należy określić w dniach kalendarzowych na formularzu oferty w p.2 (wykropkowane pole). W przypadku nieokreślenia na formularzu oferty terminu dostawy Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizuje zamówienie w maksymalnym terminie tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie przyzna Wykonawcy punktów.” Czy to jest wystarczająca podstawa, żeby nie odrzucać oferty (bo złożona na nieprawidłowym wzorze), naliczyć 0 punktów i dalej badać ofertę jako niepodlegającą odrzuceniu? Dodam, że jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu, poza zmianą polegającą na dodaniu wykropkowanego pola do wpisania liczby dni na termin dostawy-w formularzu oferty nic się nie zmieniło. W związku z tym wykonawca nie jest stratny, jego oferta wciąż wygrywa. Dodam też, że zależy mi na pozytywnym rozstrzygnięciu tego postępowania i udzieleniu zamówienia Na jakiej podstawie mogę argumentować za nie odrzuceniem tej oferty?
0
2018-07-31 08:01 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeśli było takie postanowienie w siwz - to w mej ocenie oferta jest do obrony. Przy takim zapisie zamawiający wie jak z ta oferta dalej postępować - tj przyznać 0 pkt w kryterium. To , że wykonawca złożył oferte na innym formularzu jest bez znaczenia, ważna jest wyrazona przez niego wola, a przystępując do postepowania godził sie i akceptował przyjęte w siwz przez zamawiającego rozstrzygnięcia - w tym konsekwencje nieokreslenia terminu dostawy. Gdyby na nowym formularzu w rubryce dotyczcej terminu pozostawił wolne miejsce skutek byłby taki sam.
Jeśli było takie postanowienie w siwz - to w mej ocenie oferta jest do obrony. Przy takim zapisie zamawiający wie jak z ta oferta dalej postępować - tj przyznać 0 pkt w kryterium. To , że wykonawca złożył oferte na innym formularzu jest bez znaczenia, ważna jest wyrazona przez niego wola, a przystępując do postepowania godził sie i akceptował przyjęte w siwz przez zamawiającego rozstrzygnięcia - w tym konsekwencje nieokreslenia terminu dostawy. Gdyby na nowym formularzu w rubryce dotyczcej terminu pozostawił wolne miejsce skutek byłby taki sam.
0
2018-07-31 09:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy