Forum


Powrót Protokół odbioru jako referencje

M.

Malwina .....

24

Wykonawca załączył mi protokół odbioru robót budowlanych (dotyczy drogi) "bez uwag" - odebrany przez komisje w składzie Zamawiający - Wykonawca - Inspektor Nadzoru, czy to można potraktować jako inne dokumenty (niż referencje) wskazane w Rozrządzeniu w spr. dokumentów
Wykonawca załączył mi protokół odbioru robót budowlanych (dotyczy drogi) "bez uwag" - odebrany przez komisje w składzie Zamawiający - Wykonawca - Inspektor Nadzoru, czy to można potraktować jako inne dokumenty (niż referencje) wskazane w Rozrządzeniu w spr. dokumentów
0
2018-07-31 12:07 0

J.

Jarosław .....

1

Według mnie tak., jeśli tego protokołu będzie wynikało, iż zostały spełnione warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ(albo zostało to potwierdzone w wykazie robót). Dokument ma potwierdzać, iż w tym wypadku roboty budowlane, zostały wykonane należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną . Nie ma nigdzie mowy, że takie wykonanie robót potwierdzają wyłącznie referencje, a nie tak jak w tym wypadku protokół odbioru.
Według mnie tak., jeśli tego protokołu będzie wynikało, iż zostały spełnione warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ(albo zostało to potwierdzone w wykazie robót). Dokument ma potwierdzać, iż w tym wypadku roboty budowlane, zostały wykonane należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną . Nie ma nigdzie mowy, że takie wykonanie robót potwierdzają wyłącznie referencje, a nie tak jak w tym wypadku protokół odbioru.
0
2018-07-31 12:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy