Forum


Powrót JEDZ - BŁĘDNE HASŁO

M.

Małgorzata .....

19

Postępowanie powyżej progów UE. JEDZ składany w formie elektronicznej.
Wpłynęły 2 oferty, na skrzynkę poczty elektronicznej dostarczono zaszyfrowane JEDZ.
W przypadku pierwszego JEDZ po wpisaniu hasła wyskakuje błąd: plik uszkodzony lub błędne hasło.
W przypadku drugiego JEDZ pojawia się błąd: plik uszkodzony.
Co w tej sytuacji? Wzywam do ponownego przesłania JEDZ w formie elektronicznej, ale tym razem niezaszyfrowanego, ponieważ upłynął termin składania ofert?
Czy jeśli mamy procedurę odwróconą, to wzywam o JEDZ obu Wykonawców, czy tylko tego najwyżej ocenianego??
Czy na przesłanie JEDZ mogę dać termin np. 1 dzień, a dopiero potem wzywać Wykonawcę, którego oferta jest pierwsza w rankingu do złożenia dokumentów w terminie 10 dni??
Postępowanie powyżej progów UE. JEDZ składany w formie elektronicznej. Wpłynęły 2 oferty, na skrzynkę poczty elektronicznej dostarczono zaszyfrowane JEDZ. W przypadku pierwszego JEDZ po wpisaniu hasła wyskakuje błąd: plik uszkodzony lub błędne hasło. W przypadku drugiego JEDZ pojawia się błąd: plik uszkodzony. Co w tej sytuacji? Wzywam do ponownego przesłania JEDZ w formie elektronicznej, ale tym razem niezaszyfrowanego, ponieważ upłynął termin składania ofert? Czy jeśli mamy procedurę odwróconą, to wzywam o JEDZ obu Wykonawców, czy tylko tego najwyżej ocenianego?? Czy na przesłanie JEDZ mogę dać termin np. 1 dzień, a dopiero potem wzywać Wykonawcę, którego oferta jest pierwsza w rankingu do złożenia dokumentów w terminie 10 dni??
0
2018-07-31 12:14 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli jest przypuszczenie, że błąd jest w haśle to wezwałabym do wyjaśnienia i potwierdzenia hasła do przesłanego dokumentu JEDZ.
Prawdopodobnie plik może być uszkodzony lub nieprawidłowo podpisany lub przesłany bez pliku startowego (czasami jest wymagany). W procedurze odwróconej badamy tylko wykonawcy z najwyższą pozycją w rankingu. Wzywamy do uzupełnienia dokumentu, bez szyfrowania.
Ustawa nie wskazuje ilości dni przy uzupełnieniu. Natomiast należy wziąć pod uwagę czas na przygotowanie danego dokumentu. JEDZ elektroniczne są "nowością" w ZP, nie wiemy jaki wykonawcy popełnili błąd przy jego przygotowaniu, wobec tego nie ograniczałabym do 1 dnia (1 dzień to tak trochę niepoważnie, Zamawiający często też potrzebuje więcej niż 1 dzień na przygotowanie pisma).
Jeżeli mamy już ranking ułożony, to możemy jednocześnie wzywać do złożenia dokumentów.
Jeżeli jest przypuszczenie, że błąd jest w haśle to wezwałabym do wyjaśnienia i potwierdzenia hasła do przesłanego dokumentu JEDZ. Prawdopodobnie plik może być uszkodzony lub nieprawidłowo podpisany lub przesłany bez pliku startowego (czasami jest wymagany). W procedurze odwróconej badamy tylko wykonawcy z najwyższą pozycją w rankingu. Wzywamy do uzupełnienia dokumentu, bez szyfrowania. Ustawa nie wskazuje ilości dni przy uzupełnieniu. Natomiast należy wziąć pod uwagę czas na przygotowanie danego dokumentu. JEDZ elektroniczne są "nowością" w ZP, nie wiemy jaki wykonawcy popełnili błąd przy jego przygotowaniu, wobec tego nie ograniczałabym do 1 dnia (1 dzień to tak trochę niepoważnie, Zamawiający często też potrzebuje więcej niż 1 dzień na przygotowanie pisma). Jeżeli mamy już ranking ułożony, to możemy jednocześnie wzywać do złożenia dokumentów.
0
2018-07-31 12:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy