Forum


Powrót czy podzielono zamówienie na części - informacja w ogłoszeniu o zamówieniu

K.

Katarzyna .....

9

Mam wątpliwość czy dobrze zaznaczyłam w ogłoszeniu o zamówieniu w kwestii czy zamówienie zostało podzielone na części. Planowałam kupić kilka samochodów , do szacowania wartości zamówienia uwzględniłam wszystkie samochody jednak przetargi robię osobno na każdy z nich. Całe moje zamówienia podzieliłam na kilka odrębnych przetargów. Ogłaszając jednak przetarg dot. on jednego samochodu i czy w ogłoszeniu o zamówieniu zaznaczam że zamówienie jest podzielone na części ??? nie mogę zrozumieć czy w tym miejscu wypowiadam się do tego przetargu czy do mojego zamówienia składającego się z kilku samochodów. W protokole gdzie mamy uzasadnić dlaczego nie podzielono zamówienia na części jest zapis z którego wynika że ten podział zamówienia na części to zarówno możliwość składania ofert częściowych jak i udzielania zamówienia w częściach. Czy w moim przepadku dobrze robię zaznaczając w ogłoszeniu i protokole że dokonano podziału zamówienia na części, pomimo że każdy przetarg dot. jednego samochodu i niema ofert częściowych?
Mam wątpliwość czy dobrze zaznaczyłam w ogłoszeniu o zamówieniu w kwestii czy zamówienie zostało podzielone na części. Planowałam kupić kilka samochodów , do szacowania wartości zamówienia uwzględniłam wszystkie samochody jednak przetargi robię osobno na każdy z nich. Całe moje zamówienia podzieliłam na kilka odrębnych przetargów. Ogłaszając jednak przetarg dot. on jednego samochodu i czy w ogłoszeniu o zamówieniu zaznaczam że zamówienie jest podzielone na części ??? nie mogę zrozumieć czy w tym miejscu wypowiadam się do tego przetargu czy do mojego zamówienia składającego się z kilku samochodów. W protokole gdzie mamy uzasadnić dlaczego nie podzielono zamówienia na części jest zapis z którego wynika że ten podział zamówienia na części to zarówno możliwość składania ofert częściowych jak i udzielania zamówienia w częściach. Czy w moim przepadku dobrze robię zaznaczając w ogłoszeniu i protokole że dokonano podziału zamówienia na części, pomimo że każdy przetarg dot. jednego samochodu i niema ofert częściowych?
0
2018-07-31 22:17 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Nie zaznaczałbym, że dokonano podziału zamówienia na części - może to wprowadzać wykonawców w błąd. Natomiast udzielanie zamówienia w częściach, rozumianych jako odrębne postępowania, jest prawidłowe i w takiej sytuacji wartość szacunkową - jeżeli podaję ją w ogłoszeniu o zamówieniu - odnoszę do danego postępowania. Dopiero w ZP-PN opisuję, że to postępowanie jest częścią większej całości, na którą składa się kilka zamówień.
Nie zaznaczałbym, że dokonano podziału zamówienia na części - może to wprowadzać wykonawców w błąd. Natomiast udzielanie zamówienia w częściach, rozumianych jako odrębne postępowania, jest prawidłowe i w takiej sytuacji wartość szacunkową - jeżeli podaję ją w ogłoszeniu o zamówieniu - odnoszę do danego postępowania. Dopiero w ZP-PN opisuję, że to postępowanie jest częścią większej całości, na którą składa się kilka zamówień.
0
2018-08-01 07:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy