Forum


Powrót art. 24 ust. 1 pkt 12

E.

Edyta .....

3

Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą przedłożyć jedno oświadczenie dot. podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp ?
Na jednym ze szkoleń usłyszałam, że brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, z tytułu okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp może być wykazany łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia..
Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą przedłożyć jedno oświadczenie dot. podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp ? Na jednym ze szkoleń usłyszałam, że brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, z tytułu okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp może być wykazany łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia..
0
2018-08-01 21:18 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Dlaczego tylko z tego pkt?
To jedno oświadczenie jest podpisane przez dwóch wykonawców? Co do zasady takie oświadczenie każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienia składa samodzielnie.
Dlaczego tylko z tego pkt? To jedno oświadczenie jest podpisane przez dwóch wykonawców? Co do zasady takie oświadczenie każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienia składa samodzielnie.
0
2018-08-02 07:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy