Forum


Powrót Warunki udziału

H.

Hubert .....

21

Postępowanie na roboty budowlane (dwa odcinki budowy kanalizacji w dwóch ulicach w Zaprojektuj i wybuduj) pow, progów unijnych z możliwością składania ofert częściowych (zamówienie podzielone na 2 części).
Zarówno w części nr 1 jak i w części nr 2 zamawiający postawił takie same warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości 200 000 zł oraz
b) wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 1 kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (...).
Pierwszy z warunków (lit. a) wykonawca wykazuje sam, natomiast w lit. b) będzie korzystał z podmiotu trzeciego. Czy w związku z tym, jeśli wykonawca chce złożyć ofertę na te 2 części, to może wykazać się tym samym podmiotem oraz przedstawić te same referencje tego podmiotu w 2 częściach zamówienia ?
Postępowanie na roboty budowlane (dwa odcinki budowy kanalizacji w dwóch ulicach w Zaprojektuj i wybuduj) pow, progów unijnych z możliwością składania ofert częściowych (zamówienie podzielone na 2 części). Zarówno w części nr 1 jak i w części nr 2 zamawiający postawił takie same warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości 200 000 zł oraz b) wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 1 kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (...). Pierwszy z warunków (lit. a) wykonawca wykazuje sam, natomiast w lit. b) będzie korzystał z podmiotu trzeciego. Czy w związku z tym, jeśli wykonawca chce złożyć ofertę na te 2 części, to może wykazać się tym samym podmiotem oraz przedstawić te same referencje tego podmiotu w 2 częściach zamówienia ?
0
2018-08-02 07:26 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Pewnie że może wykorzystać podmiot trzeci do różnych części i wielu postępowań.
Pewnie że może wykorzystać podmiot trzeci do różnych części i wielu postępowań.
0
2018-08-02 07:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy