Forum


Powrót Badanie ofert: odrzucenie, unieważnienie

H.

Hubert .....

20

Witam. Proszę o pomoc w następującej sprawie, być może ,,prostej" ale mam już mętlik w głowie. W postępowaniu na usługi (o wartości poniżej progów UE) składającym się z IV części wpłynęło 5 ofert:
- Część I:
1) oferta firmy A:
Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (nie ma możliwości zwiększenia kwoty). Po zbadaniu oferty nie stwierdzono omyłek rachunkowych, ale wykryto, że firma A nie załączyła do oferty dwóch załączników, na podstawie których zamawiający miał przyznawać punkty w kryteriach.
Czy Zamawiający postąpi właściwie, jeżeli unieważni postępowanie w tej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP ?

- Część II:
1) oferta firmy A (błędy)
2) oferta firmy B (błędy)
3) oferta firmy C
4) oferta firmy D
Oferta firmy A - podobnie jak w przypadku cz. I - nie zawiera wymaganych załączników, na podstawie których zamawiający miał przyznawać punkty w kryteriach oceny.
Odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ?
Oferta firmy B - wykonawca złożył formularz ofertowy i formularz cenowy z wcześniejszego postępowania, które zostało unieważnione. Po wszczęciu nowego formularze uległy zmianie, m.in. w formularzu cenowym zmieniły się ilości na podstawie których trzeba było wyliczyć cenę oferty. Dodatkowo, zachodzi konieczność wezwania firmy B do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
Czy zamawiający postąpi właściwie, jeżeli odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, bez wzywania do wyjaśnień RNC ?
Oferta firmy C i D również podlega pod wyjaśnienia z RNC.
- Część III:
1) oferta firmy D (prawidłowa)
2) oferta firmy E (prawidłowa)

- Cześć IV:
1) oferta firmy A
2) oferta firmy B
3) oferta firmy D
Oferta firmy A - podobnie jak w przypadku cz. I i IV - nie zawiera wymaganych załączników, na podstawie których zamawiający miał przyznawać punkty w kryteriach oceny.
Odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ?
Oferta firmy B - taka sama sytuacja jak w cz. II, niewłaściwe formularze, wyjaśnienia RNC. Odrzucenie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ?
Oferta firmy D - wyjaśnienia RNC.
Witam. Proszę o pomoc w następującej sprawie, być może ,,prostej" ale mam już mętlik w głowie. W postępowaniu na usługi (o wartości poniżej progów UE) składającym się z IV części wpłynęło 5 ofert: - Część I: 1) oferta firmy A: Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (nie ma możliwości zwiększenia kwoty). Po zbadaniu oferty nie stwierdzono omyłek rachunkowych, ale wykryto, że firma A nie załączyła do oferty dwóch załączników, na podstawie których zamawiający miał przyznawać punkty w kryteriach. Czy Zamawiający postąpi właściwie, jeżeli unieważni postępowanie w tej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP ? - Część II: 1) oferta firmy A (błędy) 2) oferta firmy B (błędy) 3) oferta firmy C 4) oferta firmy D Oferta firmy A - podobnie jak w przypadku cz. I - nie zawiera wymaganych załączników, na podstawie których zamawiający miał przyznawać punkty w kryteriach oceny. Odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ? Oferta firmy B - wykonawca złożył formularz ofertowy i formularz cenowy z wcześniejszego postępowania, które zostało unieważnione. Po wszczęciu nowego formularze uległy zmianie, m.in. w formularzu cenowym zmieniły się ilości na podstawie których trzeba było wyliczyć cenę oferty. Dodatkowo, zachodzi konieczność wezwania firmy B do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Czy zamawiający postąpi właściwie, jeżeli odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, bez wzywania do wyjaśnień RNC ? Oferta firmy C i D również podlega pod wyjaśnienia z RNC. - Część III: 1) oferta firmy D (prawidłowa) 2) oferta firmy E (prawidłowa) - Cześć IV: 1) oferta firmy A 2) oferta firmy B 3) oferta firmy D Oferta firmy A - podobnie jak w przypadku cz. I i IV - nie zawiera wymaganych załączników, na podstawie których zamawiający miał przyznawać punkty w kryteriach oceny. Odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ? Oferta firmy B - taka sama sytuacja jak w cz. II, niewłaściwe formularze, wyjaśnienia RNC. Odrzucenie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ? Oferta firmy D - wyjaśnienia RNC.
0
2018-08-03 07:50 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Część 1 - do unieważnienia
Część 2:
oferta A - "0" pkt w ramach kryterium (z opisu wynika, że nie mamy możliwości ich przyznania ze względu na brak dokumentów". Nie jest to powód do odrzucenia oferty. Po ustawieniu rankingu badamy oferty zgodnie z przyjętą procedurą.
Oferta B - (jejku, skąd ten power do odrzucania ofert :) podejrzewam, że wpływ na cenę mogą mieć zmienione ilości. Trudno mi powiedzieć jak istotne są zmiany pomiędzy 1 a 2 przetargiem, sporadycznie udaje się poprawić ofertę inną poprawką - np. ilości, jeżeli mamy cenę jednostkową (poprawka z trójki). Natomiast, często jest tak, że stary FO nijak nie pasuje do nowego i gapa wykonawca nie pozostawia nam żadnej możliwości poza odrzuceniem oferty. Najpierw ustaliłabym, czy odrzucam za niezgodność czy nie. Jeżeli tak, to nie badam RNC.
Część IV:
"0" pkt za brak możliwości przydzielenia pkt w kryterium.
Oferta B - podobnie jak w cz. 2
No tyle zdalnie :)
Część 1 - do unieważnienia Część 2: oferta A - "0" pkt w ramach kryterium (z opisu wynika, że nie mamy możliwości ich przyznania ze względu na brak dokumentów". Nie jest to powód do odrzucenia oferty. Po ustawieniu rankingu badamy oferty zgodnie z przyjętą procedurą. Oferta B - (jejku, skąd ten power do odrzucania ofert :) podejrzewam, że wpływ na cenę mogą mieć zmienione ilości. Trudno mi powiedzieć jak istotne są zmiany pomiędzy 1 a 2 przetargiem, sporadycznie udaje się poprawić ofertę inną poprawką - np. ilości, jeżeli mamy cenę jednostkową (poprawka z trójki). Natomiast, często jest tak, że stary FO nijak nie pasuje do nowego i gapa wykonawca nie pozostawia nam żadnej możliwości poza odrzuceniem oferty. Najpierw ustaliłabym, czy odrzucam za niezgodność czy nie. Jeżeli tak, to nie badam RNC. Część IV: "0" pkt za brak możliwości przydzielenia pkt w kryterium. Oferta B - podobnie jak w cz. 2 No tyle zdalnie :)
0
2018-08-03 08:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy