Forum


Powrót postępowanie z wolnej ręki

A.

Anna .....

3

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie "zwolnienie z wolnej reki" Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach podwykonawcy?
Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie "zwolnienie z wolnej reki" Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach podwykonawcy?
0
2018-08-03 10:53 1

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Wykonawca może powierzyć wykonaniwe zamówienia podwykonawcy również w WR za wyjatkiem: kluczowych części zamówienia zamówienia, prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
a także gdy zamówienie z WR zostało udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.
Wykonawca może powierzyć wykonaniwe zamówienia podwykonawcy również w WR za wyjatkiem: kluczowych części zamówienia zamówienia, prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. a także gdy zamówienie z WR zostało udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.
0
2018-08-03 11:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy